Tarinantekijät urheilumanagerina

Urheilumanageroinnin tarinan keskiössä on urheilija tai urheiluseura, jota varten managerointipalvelu tuotetaan.

Urheilumanagerin päätehtävänä on huolehtia urheilijan menestystarinan tekemisestä. Tausta-asioiden rakentaminen asiakaslähtöisesti on menestyvän tarinan perusta.

Tausta-asiat koostuvat useimmiten yhteistyökumppanuuksien rakentamisesta asiakkaalle ja muista yhteisesti sovituista asioista. Vahvistetaan urheilijan tai urheiluseuran mahdollisuuksia keskittyä omaan ydintoimintaansa eli urheilemiseen. Urheilumanageri huolehtii yhteisen tarinan sovituista asioista ja toimivuudesta sopimuksen alusta loppuun saakka.

“Apua tarinasi kirjoittamiseen voit kysyä muilta, mutta suunnan ja lopulliset päätökset teet ihan itse.”

Selvitetään sinun unelmasi ja tavoitteesi

Tarinan tekeminen

Tarinantekijöiden kokonaisvaltainen urheilumanagerointi muodostuu neljästä päävaiheesta, joiden avulla luodaan kattava suunnitelma manageroitavalle urheilijalle tai urheiluseuralle.

Suunnitelmassa valmistaudutaan myös tulevaisuuden tuomiin muutoksiin niin urheilussa kuin muussakin elämässä.

Urheilijan ollessa alaikäinen on huoltajan oltava mukana sopimuksen tekovaiheessa.

Urheilumanagerointitoiminta perustuu Suomen Urheilumanagerit Ry:n eettisiin ohjeisiin.

Maksuttomalla kartoituskäynnillä selvitetään yhteistyön mahdollisuuksia asiakkaan kanssa. Käydään yhdessä läpi asiakkaan tarinan nykytilanne, tavoitteet, julkisuuskuva ja odotukset manageriyhteistyöltä.

Tarinantekijät luo asiakkaan kanssa yhteisen suunnitelman huomioiden molempien osapuolten ajatukset. Suunnitelman pohjalta tehdään yhteisymmärryksessä managerisopimus.

Lähdetään yhdessä toteuttamaan suunniteltuja toimia kohti menestystarinaa.

Manageroinnista syntyvät kulut ovat sopimuskohtaisia ja muodostuvat manageroitavan kanssa sovituista asioista.

Urheilijat

Urheilumanagerina varmistan, että menestyt ja kasvat urallasi eteenpäin kohti omaa menestystarinaasi. Autan sinua käyttämään voimavarojasi tehokkaammin kohti urheilu-unelmasi toteuttamista. Tehtäväni on tukea sinua ja tukiryhmääsi keskittymään olennaiseen eli omien urheilutavoitteidesi saavuttamiseen. Hoidan puolestasi ne asiat, jotka vievät aikaa ydintoiminnaltasi. Urheilijana voit keskittyä omiin urheilusuorituksiisi, ja valmentajasi voi keskittyä valmentamiseesi.

Tarinasi tekeminen aloitetaan yhdessä asettamalla tavoitteet aina nykyhetkestä tulevaisuuteen. Pohditaan, millaiset arvot ohjaavat jokapäiväistä toimintaasi, millainen persoona olet ja millainen julkisuuskuva sinulla on tai millaisen julkisuuskuvan haluaisit. Suunnitellaan toimintaa pitkäjänteisesti ja rakennetaan yhdessä kokonaisvaltainen suunnitelma, jonka avulla pääsemme asetettuihin tavoitteisiin.

Urheiluseurat

Urheiluseuran managerointi toimii seuran tukena ja auttaa seuraa miettimään uusia toimintatapoja. Seuramanagerina voin auttaa urheiluseuraanne uudistumaan, piristämään seuranne julkisuuskuvaa tai edistämään varainhankintaa. Seuratoiminta vaatii usein yhteisöltään omistautumista, ja osa seuran toiminnoista vie aikaa muilta tärkeiltä osa-alueilta. Tällöin on hyvä ottaa avuksi seuramanageri, joka pystyy näkemään urheiluseuranne toiminnan uusin silmin ja puhaltamaan yhteisöön uusia tuulia.

Seuramanagerointi aloitetaan kartoittamalla yhdessä urheiluseuran nykytilanne ja tavoitteet, jotta voimme alkaa rakentaa suunnitelmaa menestystarinaanne varten. Voimme päivittää strategiaanne, toteuttaa varainhankintakampanjoita, parantaa mediaviestintäänne tai kehittää yhdessä jotain aivan uutta. Suunnataan seuranne tarina uuteen suuntaan tai aloitetaan uusi luku.